RAMIZ PANDUR 1972.

Rođen 1940. Godine u Mostaru.

Od 1972. Godine član Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBiH). Bavi se samostalnom djelatnošću u vlastitom ateljeu za umjetničku obradu metala. Inovirao specijalnu tehniku obrade metala primjenom boje na bareljefima.

Priredio 20 samostalnih izložbi i učestvovao na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu izmedju ostalog i u sljedećim gradovima: Frankfurt na Majni, Osnabruck, Hanover, Helmstedt, Firenca, Milano, Prato, Beč, Krumpendorf.

Godine 1976. Izradio kompletnu opremu za Sinjsku alku. Autor je rektorskog lanca Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (1999.)

U svojstvu delegata ULUPUBiH-a učestvuje na 9. Kongresu WORLD CRAFT COUNCIL u Beču, gdje je na poziv organizatora priredio izložbu i demonstraciju tehnike “boj-bak” (boja-bakar). Ramiz Pandur je svojim radovima predstavljen u UNESCO-ovoj publikaciji “ARTS AND CRAFTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA” 2005. Godine.

Na izložbi WORLD EXPO 2010 u Šangaju, Kina, uz 20 drugih eminentnih izlagača predstavio tradicionalnu umjetnost i obrt Bosne i Hercegovine.

Dobitnik međunarodnih priznanja u Barceloni (1987.) i Toledu (1991.), te nagrada ULUPUBIH 2000., 2004. i 2008 godine.

Skupština ULUPUBIH donosi odluku o proglašenju Ramiza Pandura zaslužnim članom ULUPUBiH 16. februara 2013. godine. “Centar za mir I multietničku saradnju” Mostar mu dodjeljuje nagradu “Mimar mira” 2016. Godine.

Dobitnik je “Februarske plakete” od strane UABNOR Mostar (2017.)

Kontakt:

Solakovića 6, 88104 Mostar, Bosna i Hercegovina

Phone: ++387 36 55 00 91

e-mail: ramiz_pandur@hotmail.com

web: www.artstudiopandur.com