POZIV za prijem novih članova/članica

POZIV za prijem novih članova/članica

U članstvo ULUPUBIH-a se primaju novi članovi i članice koji profesionalno djeluju u oblasti dizajna i likovne umjetnosti.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
• popunjen prijavni list koji se dobije e-mailom na zahtjev – ulupubih@gmail.com
• profesionalnu biografiju (CV)
• minimum pet ili više kompleksnih radova: printani, štampani ili digitalni (ukupno do 20 MB u nekom od najčešće korištenih standardnih formata za gledanje slika: pdf, pps, jpg, png, gif itd ili videa, koji se lako prenose internetom. Ukoliko se radi o fotografijama, treba dostaviti 5 serija ili kolekcija.
• kopiju uplatnice iznosa od 30 KM na ime konkursnih troškova. Uplate na račun ULUPUBIH, Terezije bb, Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka BiH 1549995000416498, sa napomenom „troškovi prijema“ ili u kancelariji ULUPUBIH-a.
Na ovom konkursu mogu učestvovati bosanskohercegovački stvaraoci u oblastima likovne primijenjene umjetnosti i dizajna.
Dokumentacija i radovi se predaju na e-mail ULUPUBiH-a: ulupubih@gmail.com
ili u Galeriji Udruženja na adresi:

Koševo 7, 71000 Sarajevo, uz najavu na broj telefona: +387 33 200 723

Na osnovu odluke Upravnog odbora, poziv je otvoren cijele godine.

ULUPUBiH je profesionalna asocijacija primijenjenih umjetnika i dizajnera Bosne i Hercegovine. Trenutno broji preko 300 članova. Udruženje je član međunarodne asocijacije ico-D (International Council of Design/ Međunarodni savjet dizajna) i Balkan Network asocijacije. Sarađuje sa brojnim strukovnim organizacijama u regionu i Evropi. Naši članovi rade širom svijeta i osvajaju neke od najprestižnijih nagrada u oblasti vizuelnih komunikacija.

Ciljevi ULUPUBIH-a su zastupanje i razvoj slobode umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, a unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH je glavni zadatak Udruženja.

Više informacija na e-mail ulupubih@gmail.com ili na telefone +387 61 425 484 ili 033 200 723
Kandidati će, prema oblasti rada, biti primljeni u neku od postojećih sekcija ULUPUBIH-a: Grafički dizajn, Produkt dizajn, Unikatni dizajn, Modni dizajn, Scenografija i kostimografija, Fotografija, Enterijer, Multimedija, Restauracija i konzervacija i Teorijska sekcija.

Uskoro se otvara Galerija ULUPUBIH-a u Ulici Koševo

Ugovor o dodjeli prostora za galeriju 10. januara su potpisali Almin Zrno, predsjednik ULUPUBIH-a i Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine centar.

Inicijativu u Općini Centar je pokrenula Amra Zulfikarpašić, vijećnica Naše stranke i članica ULUPUBIH-a: “Prije rata likovni umjetnici su imali svoju prodavnicu Lik gdje su mogli prezentirati i prodavati svoja djela. Evo, tek 2019. smo dobili prostor za članove Udruženja primjenjenih umjetnika i dizajnera BiH koje okuplja skoro 300 članova. Od rata naovamo, mi smo bili skrajnuti na marginu, niko nije na jednom mjestu mogao vidjeti ko su likovni umjetnici ovdje i šta oni rade, sad se polako ponovo približavamo ka centru”, kaže Zulfikarpašić.

U lokalu od tridesetak kvadrata u Ulici Koševo 7 biće otvorena prodajna galerija sa unikatnim originalnim predmetima i umjetničkim proizvodima koje stvaraju članovi Udruženja. Galerija ULUPUBIH-a će biti korištena za izložbe, radionice, predavanja, edukaciju i prezentaciju autorskih dijela članova Udruženja, ali prije svega za unaprijeđenje ekonomskog položaja domaćih stvaralaca. S obzirom na to da je Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine neprofitna asocijacija, čiji je cilj, između ostalih, promocija i unapređenje rada i djela članova, to bi prostor za izlaganje, prezentaciju i ponudu, na vidljivom i prometnom mjestu, značio veliki korak naprijed za članove, umjetnike i dizajnere, ali i kvalitetnu novu ponudu originalnih bosanskohercegovačkih umjetničkih, unikatnih predmeta, proizvedenih u potpunosti lokalnim znanjem i talentom. Suveniri i umjetnički predmeti ove Galerije će značajno unaprijediti ponudu u Općini Centar, kako za domaće, tako i za strane turiste i ljubitelje lokalne autentične bosanskohercegovačke likovne umjetnosti i dizajna.

Regionalni nagradni konkurs/natječaj za mlade i izložba plakata

suocavanje vizual

Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH ULUPUBIH poziva mlade dizajnere da kreiraju plakat sa temom Suočavanje s prošlošću i uzmu učešće na konkursu/natječaju i izložbi koja će biti otvorena u okviru XXXV Internacionalnog festivala Sarajevska zima 2019. od 21. februara do 2. marta u Galeriji Novi hram.

Konkurs je otvoren do 14. februara 2019 u 24.00 sata CET.

Na konkursu mogu učestvovati mladi od 16 do 35 godina iz post-jugoslovenskog regiona.

Žiri će činiti članovi ULUPUBIH-a: Dr. Dalida Karić-Hadžiahmetović, profesorica grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu; Miodrag Spasojević Štrika, višestruko nagrađivani BH grafički dizajner i Bojan Stojčić, mladi multimedijalni umjetnik i dizajner. Koordinatorka projekta je Miomirka Mila Melank. Odluke o učesnicima izložbe i nagradama žiri će donijeti 16. ili 17. februara 2019. Biće dodijeljene 3 nagrade, prva u iznosu od 500 KM, druga 300 KM i treća 200 KM.

Pobjednik konkursa će biti proglašen na otvaranju izložbe 21. februara 2019. godine.

Konkurs zajednički realizuju Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine ULUPUBIH i Fond za humanitarno pravo FHP.

Prijave

Plakati, odnosno fajlovi do 25MB, se prijavljuju za konkurs/natječaj i izložbu e-mailom na adresu ulupubih@gmail.com

  1. Plakat treba biti dizajniran na formatu B1, 700x1000mm, vertikalno ili horizontalno. Za žiriranje treba poslati na email fajl, CMYK jpg 5512×7874 rezolucija 200 pixela, 10-12 maximum quality, baseline standard ili pdf na 200 dpi, CMYK sa kompresijom koja neće ugroziti kvalitet za print. Fajlovi će za izložbu biti printani digitalno na B1 formatu. Uz to treba priložiti i RGB jpg fajl za objavljivanje na internetu, 800 pixela po dužoj strani.
  2. Radovi se prijavljuju pod nazivom: ImePrezimeNazivRada Suocavanje
  3. Plakati selektovan za izložbu će biti printani o trošku ULUPUBIH-a i objavljeni u zajedničkom katalogu izložbe koji će autorima biti dostupan na otvaranju.

Opis kreativne ideje

Projekat „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu – Suočavanje“ ima za cilj da uspostavi dijalog i omogući aktivno i kreativno angažovanje mladih u procesima suočavanja sa prošlošću.

Uprkos obilju sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima počinjenim tokom ratova devedesetih godina prošlog vijeka, 20 godina kasnije trajni mir još uvijek izmiče. Onemogućavaju ga rasprostranjena nekažnjivost, ignorisanje žrtava, javno veličanje odgovornih za kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i postojanje etnički pristrasnih i međusobno suprotstavljenih narativa o događajima, žrtvama i odgovornim akterima. Nedostatak konstruktivnih i inkluzivnih dijaloga o naslijeđu ovih ratova dodatno otežava prihvatanje odgovornosti za zločine i suočavanje sa njihovim posledicama. Različita sjećanja na ratove prenose se i na mlade generacije. Formalni obrazovni programi ne nude prikaz nedavne prošlosti koji je zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama, već šture, selektivne i etnički pristrasne informacije o ratnim događajima. Znanje mladih o prošlošti je stoga veoma ograničeno, što nepovoljno utiče i na njihov angažman u širenju istine i zahtijevanju pravde za počinjene zločine. Aktivnosti koje osmišljavaju, organizuju i sprovode mladi naročito nedostaju na nivou lokalnih zajednica, koje treba da predstavljaju žarište društvenih inicijativa i dijaloga. Ovakva situacija predstavlja ozbiljnu prijetnju izgledima za pomirenje u regionu.

Fond za humanitarno pravo (FHP) i organizacija Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenders) prepoznaju mlade kao ključne aktere u izgradnji trajnog mira na Zapadnom Balkanu. Neopterećenost mladih direktnim iskustvom rata, kao i otvorenost za saradnju i potragu za inovativnim rešenjima, čine ih nezaobilaznim učesnicima u procesu suočavanja sa prošlošću. Ovaj poziv ima za cilj omogućiti mladima vizuelnim umjetnicima i grafičkim dizajnerima zagovaranje pravde i odgovornosti za nedjela iz prošlosti i preuzimanje aktivnije uloge u procesu pomirenja.

SAOPŠTENJE o kršenju autorskih prava

Sarajevo, 3. decembar 2018.

 

Udruženje primijenjenih umjetnika i dizajnera u Bosni i Hercegovini ULUPUBIH

Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini ULUBIH

 

ULUPUBIH i ULUBIH oštro osuđuju zloupotrebu autorskih i moralnih prava, umjetničkog i istorijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.

Kao organizacije koje u svom sastavu okupljaju likovne umjetnike iz različitih oblasti i opredjeljenja, tražimo da se poveća pozornost i odgovornost institucija na predstavljanju i zaštiti ukupne kulturno-istorijske i umjetničke baštine u Bosni i Hercegovini. Potrebno je intenzivirati rad na povećanju svijesti o očuvanju dijela koja se nalaze u postavkama i u depoima muzeja i galerija, pa i u privatnim kolekcijama. Ova djela čine memoriju jedne države i treba ih tretirati s respektom i dostojanstvom i uz poštovanje svih zakonskih i autorskih prava.

Povod za ovo reagovanje i primjer flagrantnog kršenja prava regulisanih zakonom je slučaj zloupotrebe slika iz kolekcije Heroji, nastalih od 1948. do 1953. godine. Slike su bile čuvane u depou Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ovaj muzej i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, gdje se izložba održava, ustupili su ih grupi Irwin za izložbu „Was ist kunst Bosnia and Herzegovina / Heroji 1941–1945“. Zbog toga je zaslužni član ULUPUBIH-a Ismar Mujezinović odlučio prekinuti bilo kakvu saradnju sa institucijama kulture i umjetnosti BiH i istupio iz članstva Udruženja. Ipak, na njegovo traženje, grupa Irwin je iz konačne postavke izostavila slike Ismarovog oca Ismeta Mujezinovića na izložbi u Banjaluci.

Želimo naglasiti da oba likovna udruženja podržavaju odbranu zakonitih autorskih prava svojih članova i članica, kao i svih drugih stvaralaca i umjetnika u Bosni i Hercegovini. Napominjemo da ni na koji način ne snosimo odgovornost, te da se ograđujemo od postupaka institucija koje su dovele do nedozvoljenog korišćenja autorskih prava umjetnika i njihovih naslijednika.

Pozivamo i druge strukovne organizacije i institucije iz oblasti kulture da osude povrede autorskih prava i time daju svoj doprinos položaju umjetnika i važnosti ovog instituta u Bosni i Hercegovini.

 

Kancelarija ULUPUBIH-a

Kancelarija ULUBIH-a

Mila Melank, generalna sekretarka ULUPUBIH-a