Izložba plakata IZBOR

Galerija Collegium artisticum, Terezije bb, Sarajevo

18. avgust – 18. septembar 2017.

Lijevo: Sarajevo100 

Sarajevo100 je kolekcija plakata nekih od najpoznatijih svjetskih i regionalnih dizajnera, profesionalaca i studenata dizajna, inspirisana stogodišnjim burnim periodom u životu grada. Projekat su koordinirali Amra Zulfikarpašić, Čedomir Kostović i Mila Melank.

Na ovoj izložbi postavljeno je 50 printova, od skoro 300, koliko ih je u ovoj kolekciji.

Desno: Plakati iz fundusa galerije Collegium artisticum 
Izložba iz fundusa galerije obuhvata selekciju od preko 50 plakata izložbi koje su održane u prostoru galerije Collegium artisticum od njenog osnivanja 1975. godine do danas.
Galerija Collegium artisticum svečano je otvorena 6. aprila 1975. godine kolektivnom izložbom (istog naziva) članova i članica tri bosanskohercegovačka strukovna udruženja: Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH) i Asocijacije arhitekata u BiH (AABiH).

Od 1975. godine do danas (uključujući i period tokom rata) Collegium artisticum kontinuirano radi na promociji vizuelnih umjetnosti i kulture, nastojeći da proprati sve aktuelne tokove savremene umjetnosti i da ostvari svoju misiju koja počiva na idejama avangardnog intelektualnog i umjetničkog pokreta s kraja tridesetih godina XX vijeka, čije ime s ponosom nosi od 1975. godine. U ovoj galeriji je tokom proteklih decenija održano preko hiljadu izložbi i drugih kulturnih događaja (predstave, koncerti, promocije, okrugli stolovi, predavanja, …) lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera i značaja i u njoj su izlagali svi relevantni umjetnici i umjetnice Bosne i Hercegovine.

Od samih početaka, u programskoj orijentaciji galerije ključno mjesto pripadalo je kolektivnim selektorskim izložbama na kojima je predstavljana stvaralačka aktivnost Bosne i Hercegovine i nekadašnje Jugoslavije.

Takvom orijentacijom, galerija Collegium artisticum je postala jedan od važnih izlagačkih prostora a Sarajevo je konačno bilo prepoznato i pozicionirano kao značajan kulturni centar upravo zahvaljujući djelovanju i aktivnostima galerije te izložbama koje su u njoj održane, među kojima se posebno ističu “Umjetnost u Jugoslaviji 1970.-1978.“ (1978.), “Umjetnost – kritika usred osamdesetih“ (1986.), “Jugoslovenska dokumenta“ (1987. i 1989.), …

Za doprinos razvoju i afirmaciji likovnog stvaralaštva, muzičke i književne umjetnosti, galerija je odlikovana Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva 1982. godine.