DŽENAT DREKOVIĆ 2009.

Dženat Dreković, rođen 1979. godine u Makedoniji, diplomirao na Akademiji umetnosti u Beogradu i završio World Press Photo Masterclass u Berlinu. Radno iskustvo stekao je kao fotoreporter za dnevne novine i sedmične magazine i kao asistent na predmetima Medijska fotografija i primijenjena fotografija na Fakultetu za tehničke studije (FTS) Travnik i Kiseljak. Kao zvanični fotograf radio je na filmovima „Na putu“ i „Participacija“ u režiji Jasmile Žbanić. U specijalne skorašnje projekte ubraja se rad na ciklusima „Ljudi sa margina“ i „Symhedonia“ u saradnji sa Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Suosnivač je i saradnik CFFM-a (Centar za fotografiju, film i multimediju Sarajevo). Živi u Sarajevu i radi kao freelance fotograf.