Kategorija: O nama

Amila Smajović, predsjednica ULUPUuBiH

This image has an empty alt attribute; its file name is amila-1.jpg
Photo: Almin Zrno

Amila Smajović  je završila  Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine potom stekla diplomu akademskog grafičara na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu sa temom „Cosmos Noetos“- „Svijet vrijednosti“ 1988. godine. Magistrirala je grafiku na istoj Akademiji 2001. godine sa temom „Država Amila i svijet simbola“. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku za  komunikologija 2018. godine odbranila  je doktorsku tezu pod nazivom „Komunikacijaki simboli-studija slučaja bosanski ćilim.“ 

Na likovnoj umjetničkoj sceni prisutna je preko 30 godina.  Autor je značajnih  umjetničkih projekata od kojih izdvajamo:  Država Amila,  Poetika šare, Harmonija geometrije harmonijom niti i Kod-Dekod. Organizovala je preko trideset  samostalnih izložbi, a za svoj rad je dobila preko dvadeset nagrada u zemlji i inostranstvu od koji izdvajamo:

 • 2013. Grand prix, Tapiserija Stil života, Collegium Artisticum, Sarajevo, Stručni žiri ULUPUuBIH
 • 2012. Treća nagrada za tapiseriju Zapis o zemlji, Internacionalna izložba umjetnosti, zanastva i kreativnosti u Muskatu, Sultanat Oman u organizaciji Centra za islamsku historiju, umjetnost i kulturu IRCICA 
 • 2011. Prva nagrada za tekstil,Kolekcija Zeh nakit,Collegium  Artisticum, Sarajevo Stručni žiri ULUPUuBIH
 • 2009. Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog  naslijeđa, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, Bosne i Hercegovine
 • 2004.  Treća nagrada za skulpturu, Ponjava od kamena, Javni poziv  za izradu skulpture ispred Avaz biznis centra, Stručni žiri Avaza
 • 2003.  Prva nagrada za Nove Medije, Made in B&H, Collegium Artisticum, Sarajevo Stručni žiri ULUPUuBIH

Dugi niz godina se bavi proučavanjem  motiva, simbola i  istraživanjem  geometrijskog stila  na tradicionalnim bosanskim ćilimima. Objavila je  veliki broj tekstova o ovoj temi u referentnim časopisima a pojavila se i kao koautor u tri knjige. Učestvovala je na internacionalnim konferencijama i internacionalnim festivalima umjetnosti. Osnovala je  umjetničku radionicu koja se bavila tradicionalnim tkanjem i Udruženje za zaštitu bosanskog ćilima.

U periodu od 2010. godine do 2015. godine radila je kao docentica na Internacionalnom univerzitetu  u Sarajevu – IUS na odsjeku za Vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn.

Od 2015. godine  do danas radi kao freelancer a od 2019. godine obnaša funkciju predsjednice ULUPUuBIHa.

 Živi i radi u Sarajevu.

ULUPUBIH

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine. Nakon prekida rada 1992., Udruženje je ponovo registrovano 1996. godine.

Asocijacija trenutno broji 266 članova u sekcijama: Grafički dizajn, Produkt dizajn, Fotografija, Enterijer, Modni dizajn, Scenografija i kostimografija, Unikatno oblikovanje, Restauracija i konzervacija i Teorija dizajna.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja.

Misija ULUPUBIH-a je unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.

Ciljevi Udruženja su:

 • afirmisanje stvaralaštva likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajna
 • poticanje i ohrabrivanje stvaralaštva i napredovanja mladih umjetnika likovnih primjenjenih umjetnosti i dizajna
 • zaštita osnovnih ljudskih prava umjetnika likovnih primjenjenih umjetnosti i dizajna na slobodu izražavanja kroz umjetničko stvaralaštvo
 • zaštita ugleda i prava umjetnika likovnih primjenjenih umjetnosti i dizajna
 • podizanje svijesti i nivoa znanja o značaju primjenjene likovne umjetnosti i dizajna za razvoj kreativnih djelatnosti
 • saradnja sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama u slijeđenju orginalnih likovnih djela i likovnih djela primjenjene umjetnosti i dizajna