O nama

O nama

Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine. Nakon prekida rada od 1992. Udruženje je ponovo registrovano 1996. godine.

Asocijacija trenutno broji 150 aktivnih članova po sekcijama: grafički dizajn, fotografija, enterijer, industrijski dizajn, modni dizajn, kostimografija i scenografija, dizajn multimedija, unikatno oblikovanje, restauracija i teorija dizajna.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja.

Misija ULUPUBIH-a je unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.

Ciljevi Udruženja su:

– zaštita slobode umjetničkog stvaralaštva;

– zaštita ugleda i dostojanstva umjetničkog stvaralaštva u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna;

– adekvatna valorizacija bosansko-hercegovačke primijenjene umjetnosti i dizajna;

– zaštita autorskih prava i briga o realizaciji prava i obaveza umjetnika, zaštita djela likovne primijenjene umjetnosti i dizajna;

– osiguranje trajnog uticaja u kreiranju kulturne politike u BiH;

– zastupanje ideja humanizma i mira, a protiv rasne i nacionalne mržnje;

– aktivno uključivanje u društvene tokove i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

– pomoć u realizaciji i afirmacija stvaralačkih aktivnosti članova, popularizacija djelatnosti;

– usavršavanje članova, iniciranje ideoloških i stručnih pitanja u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna, organizovanje simpozijuma, stručnih predavanja, seminara, edukacijskih djelatnosti;

– upoznavanje javnosti sa radom svojih članova organizovanjem izložbi, prezentacija, javnih skupova, projekata, savjetovanja, inicijativa;

– razmjena iskustava i saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i svijetu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštiti moralnog integriteta umjetnika;

– pomoć u obezbjeđivanju osnovnih uslova za rad i napredak članova, te socijalna zaštita umjetnika;

– razvoj stvaralačkih i profesionalnih kvaliteta i uključivanje u aktuelne umjetničke tokove; praćenje zakona i drugih normativnih akata i iniciranje zakonodavnih rješenja u oblasti primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna.