ULUPUBIH poziv za prijem članova i članica

ULUPUBIH poziv za prijem članova i članica

Sarajevo, 12. 1. 2015.

Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine ULUPUBIH raspisuje

POZIV za prijem novih članova/članica
U članstvo ULUPUBIH-a se primaju novi članovi i članice koji profesionalno djeluju u oblasti dizajna i primijenjenih umjetnosti.

Poziv je otvoren do 12. februara u 24.00 h.
Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
• popunjen prijavni list koji se dobije e-mailom – ulupubih@gmail.com
• profesionalnu biografiju (CV),
• minimum pet ili više radova: printani, štampani ili digitalni (do 10MB u nekom od najčešće korištenih standardnih formata za gledanje slika: pdf, pps, jpg, png, gif itd ili videa, koji se lako prenose internetom. Ukoliko se radi o fotografijama, treba dostaviti 5 serija ili kolekcija.
• kopiju uplatnice iznosa od 30 KM na ime konkursnih troškova. Uplate na račun ULUPUBIH, Terezije bb, Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka BiH 1549995000416498, sa napomenom „troškovi prijema“ ili u kancelariji ULUPUBIH-a.
Na ovom konkursu mogu učestvovati svi bosanskohercegovački stvaraoci u oblastima primijenjene umjetnosti i dizajna.
Dokumentacija i radovi se predaju na e-mail ULUPUBiH-a: ulupubih@gmail.com
ili u kancelariji Udruženja na adresi:

Terezije bb, Collegium Artisticum, Skenderija, 71000 Sarajevo, radnim danom od 12 do 16 sati, zaključno do 12. februara 2017. godine u 24.00 sata.

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine, a trenutno broji 260 članova u sekcijama: grafički dizajn, produkt dizajn, enterijer, modni dizajn, fotografija, kostimografija i scenografija, multimedija, teorija dizajna i restauracija i konzervacija.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno stvaraju i utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja,  a unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH misija jeULUPUBIH-a.

ULUPUBIH je kolektivno član međunarodnih strukovnih udruženja ico-D (International Council of Design) i ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od osnivanja ULUPUBIH podstiče afirmaciju pojma, značaja i vrijednosti dizajna u BiH te djeluje na uspostavljanju pravila struke kao društveno i tržišno relevantne djelatnosti, a među članovima podstiče profesionalnu odgovornost, učenje, kreativno razmišljanje i inovacije u dizajnerskoj praksi.

Ko može da bude član

Članovi ULUPUBIH-a mogu postati svi profesionalci u oblasti primijenjene umjetnosti i dizajna čije radove Umjetnički savjet stručno procijeni i prihvati kao zadovoljavajuće, a koji prihvataju Statut ULUPUBIH-a i svojim su  dosadašnjim radom pokazali pripadnost praksi, teoriji i promociji struke i napretku dizajna u BiH.

Prema Statutu ULUPUBIH-a članovi imaju pravo i obavezu učestvovati u ostvarivanju ciljeva asocijacije; kao aktivni članovi predlagati, birati i biti birani u organe ULUPUBIH-a; putem izabranog organa učestvovati u radu ULUPUBIH-a i saradničkih organizacija; predlagati odgovarajuća rješenja i biti informirani o radu; učestvovati u izložbama, konkursima, projektima, stručnim i društvenim aktivnostima koje ULUPUBIH organizuje; tražiti zaštitu u okviru pravnih mogućnosti ako je ugroženo njihovo djelo ili stvaranje.

Svi članovi imaju pravo na člansku kartu ULUPUBIH-a. Redovni članovi profesionalci, nakon određenog broja godina provedenih u članstvu koji je propisan Pravilnikom, imaju pravo na izdavanje potvrde za potrebe kandidature u Status istaknutih umjetnika.

Redovni aktivni članovi imaju obavezu plaćanja članarine, najkasnije do 1. aprila za tekuću godinu. Članovi gube status redovnog člana kada za tu godinu ne plate članarinu.

Kako postati član

ULUPUBIH jednom godišnje raspisuje poziv za primanje novih članova. Kandidati treba da u navedenom roku dostave svu potrebnu dokumentaciju. Umjetnički savjet sastavljena od 5 članova, pažljivo pregleda sve pristigle prijave i procjenjuje kvalitet radova kandidata za određenu sekciju.

Kriteriji za prijem

Redovan član Udrženja može postati svaki stvaralac kome je primijenjena umjetnost ili dizajn osnovna profesija, koji djeluje u skladu sa profesionalno-etičkim normama i prihvata Statut i programsko usmjerenje ULUPUBIH-a, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije.

Profesionalnom CV biografijom i priloženim radovima autori dokazuju kontinuitet djelatnosti. Osim formalnih kriterija, vrednuje se kvalitet i domet profesionalnog rada, kao i doprinos struci.

U redovno članstvo biće primljeni kandidati s višegodišnjim iskustvom u struci, koji su zadovoljili kriterije u sekcijama: grafički dizajn, fotografija, enterijer, produkt dizajn, modni dizajn, kostimografija i scenografija, multimedija, teorija dizajna i konzervacija i restauracija. Jednu ili više navedenih disciplina kandidat označava u Prijavi kao svoje uže područje djelatnosti. Kompetencije treba dokumentovati u CV prijavi u članstvo — navođenjem radova i biografskih podataka, odnosno dokumentacijom profesionalnih radova.

Kandidati mogu priložiti dokaze o realizaciji radova iz područja dizajna u različitim oblastima. Uz prijavu obavezno je da kandidati prilože digitalnu ili originalnu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja, najmanje 5 projekata ili složenijih radova ili do 15 jednostavnijih radova ili projekata.

Radovi trebaju biti naručeni i realizovani, ne stariji od 5 godina, a mogu se uvrstiti i projekti čija je realizacija u toku, odnosno detaljno razrađeni nerealizovani projekti/koncepti. Uz svaki rad treba obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti ako rad nije realizovan.

Radovi kojima se dokumentuje profesionalna djelatnost treba da su samostalna autorska djela. Eventualno se mogu prijaviti grupni radovi, pod uslovom da je kandidat ravnopravan koautor. Ako je djelo timski rad ili je nastalo u radnom odnosu, obavezno treba navesti sve autore, odnosno ime organizacije u kojoj je rad nastao. U oba slučaja treba navesti i krajnjeg naručioca autorskog djela. Studentski radovi se mogu priložiti ali će samostalni radovi imati presudnu ulogu u odluci o prijemu. Uz popis radova prilaže se objašnjenje projekta.

Uputstva za prijavu

Prijava za članstvo u ULUPUBIH se šalje na email ulupubih@gmail.com, direktno ili putem wetransfera, ako se radi o obimnijoj dokumentaciji, ali ne većoj od 100MB i mora sadržavati sljedeće:

  1. ispunjenu prijavu koju možete dobiti kad se prijavite na email ulupubih@gmail.com ili Facebook page

Ulupubih – Udruženje primijenjenih umjetnika i dizajnera BiH

  1. digitalne fajlove najmanje 5 prijavljenih složenijih radova u pdf ili jpg formatu
  2. CV, odnosno profesionalna biografija
  3. potvrdu o uplati 30,00KM troškova

Troškovi postupka selekcije u iznosu od 30,00KM uplaćuju se pri predaji prijave ili na račun ULUPUBIH-a, sa napomenom “Ime Prezime troškovi prijema”

Radovi se šalju u digitalnom obliku elektronskim putem na email ulupubih@gmail.com. Moguće je priložiti originalan rad u kancelariji ULUPUBIH-a ako digitalna kopija ne zadovoljava funkciju prezentacije.

Iznosi članarina:

Redovni aktivni članovi plaćaju godišnju članarinu od 100,00 KM, a ukoliko kandidat bude primljen, troškovi prijema se uračunavaju u članarinu za tekuću godinu.

Članarina se uplaćuje na račun ULUPUBIH, Terezije bb, Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka BiH 1549995000416498, sa napomenom „Ime Prezime članarina za 2017.“ ili u kancelariji ULUPUBIH-a.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s