Nagrade Collegium artisticum 2017.

CA nagrada logo
Halida Emrić za kolekciju keramike “Una iz mog sna”,
Adisa Vatreš Selimović za scenografiju i kostimografiju predstave “Maestro i Margarita” u SARTRU,
Čedomir Kostović za plakat “No-T”,
Saša Vidaković za vizuelni identitet MOBY,
Aleksandra Nina Knežević za ilustraciju bojanki “Stećak” i “Ćilimi”,
Amra Zulfikarpašić i Mila Melank za projekat “Pišem ti bosančicom”,
Imrana Kapetanović za seriju fotografija “Skojevka Minka”,
GRAND PRIX je dobila Nataša Perković za trpezarijski sto i stolicu ELLE.
elle natasa p
Collegium Artisticum je desetljećima najrespektabilniji prikaz likovnog života u Bosni i Hercegovini, izložba koja svojom selektivnošću promovira kvalitet i, u znatnoj mjeri, trasira kriterije kreativnog angažmana umjetnika. Izreći nagrade na izložbi tog ranga znači ucrtavati preporuke i puteve ka slijedećoj selekciji. Žiriranje je ozbiljan proces kritičkog mišljenja koji je djelo po sebi! Tako smo shvatili svoju zadaću.
Odlučili smo se za dodjelu nagrade za Održanje kontinuiteta projekta Bosančica, imajući na umu da je to izuzetno kompleksan projekat regionalnog kulturološkog značaja i ugleda. Nastao je na temelju posvećenosti Amre Zulfikarpašić, koja u uvodu izložene knjige “Pišem ti bosančicom” isuviše pojednostavljuje svoju pokretačku ulogu. Već dugo je ona svoju dizajnersku znatiželju posvetila bosančici, takvom upornošću i kvalitetom istraživanja da je uzrokovala nešto što je skoro dizajn – pokret regionalnog značenja. Navedena knjiga, ostvarena u okviru projekta UN – Dijalog za budućnost, koja u projekat pored dizajnerskog aspekta uključuje i teorijsko istraživački aspekt kroz tekstove Amre Zulfikarpašić i tekstove profesorice Filozofskog fakulteta u Sarajevu dr. Lejle Nakaš i uz radove Mile Melank na temu sevdalinki pisanih bosančicom, kao i uz knjigu Aleksandre Nine Knežević u formi bukvara “Bosančica za djecu”, svjedoče o kvalitetu inicijalne ideje, njenom razvitku, postignutom visokom nivou i kontinuitetu projekta i potencijalu za daljnji rast u budućnosti. Ovaj specifičan i ubjedljiv dokaz da dizajn ne funkcionira samo kao primjenjena likovna kultura, nego je u stanju oblikovati i tako kompleksne duhovne strukture kao što je poštivanje kulturne autentičnosti čitave regije, svoju valorizaciju bi trebao (Žiri to očekuje i pledira) doživjeti i na višem nivou od likovne smotre.
Gran Prix smo dodijelili Nataši Perković za  Elle – Kolekciju namještaja od punog drveta. Rijetko doživljeno zadovoljstvo je da obrazloženje možete početi citirajući autora: “Kolekcija trpezarijskog namještaja Elle je zamišljena kao utjelovljenje sofisticirane ljepote”, i konstatacijom da je ovo “zamišljeno utjelovljenje ljepote“ u kratkom vremenu postalo laureatom nagada: Zlatni Ključ za najbolji proizvod za stolicu Elle, Sajam nameštaja u Beogradu, 2016., Iconic : Interior Innovation Award za stolicu Elle, nagradu dodjeljuje German Design Council, imm cologne (Sajam namještaja u Kelnu), 2017. U toku su nominacije German Design Councila za German Design Award 2018. Nominovani su i stolica Elle i sto Elle. Rezultati će biti objavljeni u 2018. Kolekcija Elle namještaja je prezentirana i na Design Shangai izložbi 2017., poslije čega su uslijedili  pozivi na Design Tokio, Maison&object Paris, 100% Design London, Dwel on design LA itd. Na Design Forumu Shanghai 2017. autorica Nataša Perković je održala predavanje o projektu Elle, o “utjelovljenju sofisticirane ljepote”! Nesumnjivo svjetski priznat dizajn, od Evrope preko Azije do Sjeverne Amerike, BH dizajnerice ostvaren u saradnji sa BH proizvođačem MS&WOOD iz Fojnice, zaslužio je i BH priznanje, Gran Prix Collegium Artisticum.
Nagrada za plakat, u uobičajeno brojnoj konkurenciji, dodijeljena je Čedomiru Kostoviću za plakat NO-T. U jasnom tipografskom maniru, autor decentno duhovito figurira negativan stav prema globalno zanimljivom političkom trenutku, a akcentiranjem “trampove žute” adresira poruku.
Nagrada za vizualni identitet pripala je Saši Vidakoviću za dizajn vizualnog identiteta, ambalaže i signalizacije londonske tvrtke Moby – skladište ličnih i poslovnih stvari. Čitljivost vizualnog identiteta u dijapazonu od eksterijera objekta do različitih elemenata ambalaže i grafičkih intervencija u interijeru, primjer je uspješne artističke invencije i posvećenosti autora. Opredjeljenju žirija je doprinijela i izuzetna oblikovna vrijednost načina na koji je autor predstavio pojekat.
Nagrada za fotografiju je dodijeljena Imrani Kapetanović za seriju fotografija – segment njene izložbe – Skoje­vka Minka. Fotografska priča konceptualnog karaktera za koju nisu potrebna tekstualna tumačenja, koncept koji u naslovu i likovnom sadržaju bez dileme izriče zanimljivu porodičnu priču, duhovit međugeneracijski dijalog, estetiku iskrene ljubavi.
Nagrada za kolekciju keramike pripala je Halidi Emrić za rad Una iz mog sna. Set ta-njura sa šoljicom i zdjela, urađen  kvalitetno i precizno, govori  i o autoričinom izuzetnom poznavanju zanatske strane medija u kome realizira svoje artističke ideje. Znalački potencira otmjenost  forme i omogućava izuzetno važan likovni tretman keramičke materije u bojama Une. Postignuti koloristički efekat objekata opravdava autoričino vrlo delikatno polazište, jer Una je simbol čiste rijeke, smaragdno zelene providnosti. Treba kreativne odvažnosti za ovu vrstu priče.
Nagrada za scenografiju i kostim je dodijeljena Adisi Vatreš Selimović za predstavu  Majstor i Margarita, rađenu prema romanu Mihaila Afanasjeviča Bulgakova, u izvedbi pozorišta Sartr Sarajevo i u režiji Aleša Kurta. Izloženi predlošci o scenografijama uvijek imaju hendikep da njihovo grafičko uprizorenje na izložbi teško možete valorizirati ako niste vidjeli predstavu, posebno kada je predstavu teško jednoznačno okarakterizirati, budući da je ovo djelo višeslojno i u sebi sadrži elemente različitih žanrova, i satiru i farsu i… Pored Bulgakova, scenografkinja i kostimografkinja je morala ostvariti „dijalog razumjevanja“ i sa rediteljem Alešom Kurtom, što, također, nije jednostavan zadatak. Sve je to, ne prvi put, Adisa Vatreš Selimović uspješno obavila i ostvarila svoju kreativnu osobnost.
Nagrada za ilustraciju ide Aleksandri Nini Knežević za bojanke Stećak i Bosanski ćilim. Obraćajući se djeci izazovom da igrajući se bojom kultiviraju svoju likovnu percepcju, autorica ih uvodi i u svijet tradicije i budi interes za autentiku podneblja u kojem odrastaju. Nesumnjivo konstruktivna edukativna namjera bazira se i oslanja na već provjerenu estetičku čistotu njenih ilustracija, prijemčivu i najmanjem uzrastu, ali bez banaliziranja likovne vrijednosti.
Izložba Collegium artisticum 2017. je bila otvorena 5-25. aprila 2017. godine u istoimenoj Galeriji Colleium artisticum, Terezije bb, Skenderija, Sarajevo.
Žiri: Slobodan Samardžić Sam, Ognjenka Finci i Nedim Mutevelić

Collegium artisticum 2017.

ULUPUBIH poziv za prijem članova i članica

ULUPUBIH poziv za prijem članova i članica

Sarajevo, 12. 1. 2015.

Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine ULUPUBIH raspisuje

POZIV za prijem novih članova/članica
U članstvo ULUPUBIH-a se primaju novi članovi i članice koji profesionalno djeluju u oblasti dizajna i primijenjenih umjetnosti.

Poziv je otvoren do 12. februara u 24.00 h.
Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
• popunjen prijavni list koji se dobije e-mailom – ulupubih@gmail.com
• profesionalnu biografiju (CV),
• minimum pet ili više radova: printani, štampani ili digitalni (do 10MB u nekom od najčešće korištenih standardnih formata za gledanje slika: pdf, pps, jpg, png, gif itd ili videa, koji se lako prenose internetom. Ukoliko se radi o fotografijama, treba dostaviti 5 serija ili kolekcija.
• kopiju uplatnice iznosa od 30 KM na ime konkursnih troškova. Uplate na račun ULUPUBIH, Terezije bb, Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka BiH 1549995000416498, sa napomenom „troškovi prijema“ ili u kancelariji ULUPUBIH-a.
Na ovom konkursu mogu učestvovati svi bosanskohercegovački stvaraoci u oblastima primijenjene umjetnosti i dizajna.
Dokumentacija i radovi se predaju na e-mail ULUPUBiH-a: ulupubih@gmail.com
ili u kancelariji Udruženja na adresi:

Terezije bb, Collegium Artisticum, Skenderija, 71000 Sarajevo, radnim danom od 12 do 16 sati, zaključno do 12. februara 2017. godine u 24.00 sata.

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine, a trenutno broji 260 članova u sekcijama: grafički dizajn, produkt dizajn, enterijer, modni dizajn, fotografija, kostimografija i scenografija, multimedija, teorija dizajna i restauracija i konzervacija.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno stvaraju i utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja,  a unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH misija jeULUPUBIH-a.

ULUPUBIH je kolektivno član međunarodnih strukovnih udruženja ico-D (International Council of Design) i ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od osnivanja ULUPUBIH podstiče afirmaciju pojma, značaja i vrijednosti dizajna u BiH te djeluje na uspostavljanju pravila struke kao društveno i tržišno relevantne djelatnosti, a među članovima podstiče profesionalnu odgovornost, učenje, kreativno razmišljanje i inovacije u dizajnerskoj praksi.

Ko može da bude član

Članovi ULUPUBIH-a mogu postati svi profesionalci u oblasti primijenjene umjetnosti i dizajna čije radove Umjetnički savjet stručno procijeni i prihvati kao zadovoljavajuće, a koji prihvataju Statut ULUPUBIH-a i svojim su  dosadašnjim radom pokazali pripadnost praksi, teoriji i promociji struke i napretku dizajna u BiH.

Prema Statutu ULUPUBIH-a članovi imaju pravo i obavezu učestvovati u ostvarivanju ciljeva asocijacije; kao aktivni članovi predlagati, birati i biti birani u organe ULUPUBIH-a; putem izabranog organa učestvovati u radu ULUPUBIH-a i saradničkih organizacija; predlagati odgovarajuća rješenja i biti informirani o radu; učestvovati u izložbama, konkursima, projektima, stručnim i društvenim aktivnostima koje ULUPUBIH organizuje; tražiti zaštitu u okviru pravnih mogućnosti ako je ugroženo njihovo djelo ili stvaranje.

Svi članovi imaju pravo na člansku kartu ULUPUBIH-a. Redovni članovi profesionalci, nakon određenog broja godina provedenih u članstvu koji je propisan Pravilnikom, imaju pravo na izdavanje potvrde za potrebe kandidature u Status istaknutih umjetnika.

Redovni aktivni članovi imaju obavezu plaćanja članarine, najkasnije do 1. aprila za tekuću godinu. Članovi gube status redovnog člana kada za tu godinu ne plate članarinu.

Kako postati član

ULUPUBIH jednom godišnje raspisuje poziv za primanje novih članova. Kandidati treba da u navedenom roku dostave svu potrebnu dokumentaciju. Umjetnički savjet sastavljena od 5 članova, pažljivo pregleda sve pristigle prijave i procjenjuje kvalitet radova kandidata za određenu sekciju.

Kriteriji za prijem

Redovan član Udrženja može postati svaki stvaralac kome je primijenjena umjetnost ili dizajn osnovna profesija, koji djeluje u skladu sa profesionalno-etičkim normama i prihvata Statut i programsko usmjerenje ULUPUBIH-a, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije.

Profesionalnom CV biografijom i priloženim radovima autori dokazuju kontinuitet djelatnosti. Osim formalnih kriterija, vrednuje se kvalitet i domet profesionalnog rada, kao i doprinos struci.

U redovno članstvo biće primljeni kandidati s višegodišnjim iskustvom u struci, koji su zadovoljili kriterije u sekcijama: grafički dizajn, fotografija, enterijer, produkt dizajn, modni dizajn, kostimografija i scenografija, multimedija, teorija dizajna i konzervacija i restauracija. Jednu ili više navedenih disciplina kandidat označava u Prijavi kao svoje uže područje djelatnosti. Kompetencije treba dokumentovati u CV prijavi u članstvo — navođenjem radova i biografskih podataka, odnosno dokumentacijom profesionalnih radova.

Kandidati mogu priložiti dokaze o realizaciji radova iz područja dizajna u različitim oblastima. Uz prijavu obavezno je da kandidati prilože digitalnu ili originalnu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja, najmanje 5 projekata ili složenijih radova ili do 15 jednostavnijih radova ili projekata.

Radovi trebaju biti naručeni i realizovani, ne stariji od 5 godina, a mogu se uvrstiti i projekti čija je realizacija u toku, odnosno detaljno razrađeni nerealizovani projekti/koncepti. Uz svaki rad treba obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti ako rad nije realizovan.

Radovi kojima se dokumentuje profesionalna djelatnost treba da su samostalna autorska djela. Eventualno se mogu prijaviti grupni radovi, pod uslovom da je kandidat ravnopravan koautor. Ako je djelo timski rad ili je nastalo u radnom odnosu, obavezno treba navesti sve autore, odnosno ime organizacije u kojoj je rad nastao. U oba slučaja treba navesti i krajnjeg naručioca autorskog djela. Studentski radovi se mogu priložiti ali će samostalni radovi imati presudnu ulogu u odluci o prijemu. Uz popis radova prilaže se objašnjenje projekta.

Uputstva za prijavu

Prijava za članstvo u ULUPUBIH se šalje na email ulupubih@gmail.com, direktno ili putem wetransfera, ako se radi o obimnijoj dokumentaciji, ali ne većoj od 100MB i mora sadržavati sljedeće:

  1. ispunjenu prijavu koju možete dobiti kad se prijavite na email ulupubih@gmail.com ili Facebook page

Ulupubih – Udruženje primijenjenih umjetnika i dizajnera BiH

  1. digitalne fajlove najmanje 5 prijavljenih složenijih radova u pdf ili jpg formatu
  2. CV, odnosno profesionalna biografija
  3. potvrdu o uplati 30,00KM troškova

Troškovi postupka selekcije u iznosu od 30,00KM uplaćuju se pri predaji prijave ili na račun ULUPUBIH-a, sa napomenom “Ime Prezime troškovi prijema”

Radovi se šalju u digitalnom obliku elektronskim putem na email ulupubih@gmail.com. Moguće je priložiti originalan rad u kancelariji ULUPUBIH-a ako digitalna kopija ne zadovoljava funkciju prezentacije.

Iznosi članarina:

Redovni aktivni članovi plaćaju godišnju članarinu od 100,00 KM, a ukoliko kandidat bude primljen, troškovi prijema se uračunavaju u članarinu za tekuću godinu.

Članarina se uplaćuje na račun ULUPUBIH, Terezije bb, Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka BiH 1549995000416498, sa napomenom „Ime Prezime članarina za 2017.“ ili u kancelariji ULUPUBIH-a.

Sekcija GRAFIČKI DIZAJN

Adilović Muamer                                     muamer.design@gmail.com

Alispahić Zlatan                                       zlatan000@gmail.com

Atijas Mihajlo                                           novihram@bih.net.ba

Avdić Maida

Bačanović Branko Bambi                      bambibacanovic@hotmail.com

Bašić Merisa 2012.                                   merisa.basic@yahoo.com

Berbić Amir 2012.                                    aberbic@aus.edu

Berbić Ervin                                               ervin.berbic@gmail.com

Berbić Ismet                                              ismetihika@yahoo.com

Bijedić Džemal 2012.                               dzemal666@gmail.com

Blažević Babović Vanda

Bojadžić Elvira                                           elvira@communis.ba

Bravo Enisa 2012.                                     enisa.bravo@gmail.com

Čatal Faruk                                                 catalfaruk@hotmail.com

Čengić Nađa 2016.                                    cengic.nadja@gmail.com

Čerkez Sead

Česović Esad                                              archdesign@lol.ba

Česović Jamaković Mirna

Čmajčanin Nedžad

Čišić Enis 2012.                                          enis@fabrika.com

Čukle Mia                                                     mcukle@yahoo.com

Dizdar Bor 2016.                                        bor.dizdar@gmail.com

Dizdar Nerma 2012.                                  nerma.dizdar@gmail.com

Došen Nenad                                               info@nenad-dosen.com

Drinovac Sandro                                        drinovacsan@yahoo.com

Đelilović Asim                                             peripheryart@gmail.com

Đorđević Saša                                               djsalbo@yahoo.com

Fazlić Hasan                                                  hasan@fazlic-cartoons.co.ba

Fehratović Almedina 2014.                      almedina.fehratovic@gmail.com

Fulurija Hamdija

Gazibara Edita 2012.                                   editagazibara@gmail.com

Hadžić Amir 2015.                                        skingdom_999@yahoo.com

Hadžihalilović Bojan                                   bojan@fabrika.com

Hadžihalilović Dalida                                  bojan@fabrika.com

Hadžihalilović Fuad

Hadžijusufović Mirel                                   lamiralio@gmail.com

Hadžiomerspahić Anur                              anur@ideologija.ba

Hafizović Alija Haf                                      hafvaf@bih.net.ba

Handžić Amila                                              amila_handzic@yahoo.com

Hasanefendić Mirza                                   hsnf@bih.net.ba

Hodžić Alma                                                 alma_hodzic@ymail.com

Hodžić Tarik                                                 hodzic.t@gmail.com

Hrasnica Alma                                             hrasnica@gmail.com

Hromić Adis

Hromić Kemal                                              khromic@bih.net.ba

Hrvanović H. Ismet

Huseinčehajić Enes                                    bezbeli@gmail.com

Huskić Emina                                               eminacha@hotmail.com

Janković Goran 2013.                                 acons@blic.net

Jesenković Tarik                                          tarikjesenkovic@yahoo.com

Jovandić Đapić Radmila                             radmilajovandic@aol.com

Jovanović Đorđe 2016.                               jovanovicdjordje.design@gmail.com

Jusović Haris 2012.                                     harisjusovic@gmail.com / haris@fabrika.com

Kadić Vesko                                                  ves.kadic@gmail.com

Karadža Zlatan 2012.                                 zlaja.karadza@gmail.com

Karić-Hadžiahmetović Dalida                dalidaha@yahoo.com

Kasumagić Emir HR                                  emir@print.express.hr

Knežević Aleksandra Nina                      info@ninadesign.co.ba

Komljenović Tamara 2013.                      komljenovic.t@gmail.com

Kostović Čedomir                                       cedo@cedoposter.com

Koren Tamara                                              tamarakoren@lol.ba

Kurt Almir 2012.                                         kurt@smartnet.ba

Lazić Miran                                                   rvltdsgn@gmail.com

Lizdek Goran 2012.                                     goranlizdek@me.com

Mahić-Bajrović Amna                                amnabm@yahoo.com

Mandić Armin                                              armin@lsinter.net

Martinović Darko                                        darko@triad-graphics.com

Matar Alisa                                                   alisa_mattar@hotmail.com

Mezet Damir 2012.                                     damir.mezet@bih.net.ba

Mikulić Bojana                                             bojanamikulic@hotmail.com

Melank Miomirka Mila 1986.                  milamelank@yahoo.com

Mirković Žakula Biljana                            biljana@zakula.dk

Modraković Branko                                    brankomod@gmail.com

Mržljak Amer                                               amer@fabrika.com

Mujagić Vedran                                           zullf@bih.net.ba

Mujezinović Ismar                                     ismmar@mac.com

Mulabegović Esad 2012.                           eso@fabrika.com

Mulabegović H. M. Elma

Mustur Bojan                                               mustur.bojan@gmail.com

Novak Zdravko

Papić Davor                                                  dawor.design@gmail.com

Pavlinović Bernard                                     berni_p@triptih.com.ba, berni@triptih.ba

Pekmez Zijad                                                zijad_pekmez@yahoo.com

Planinić Sanja 2015.                                   saplaninic@gmail.com

Plasto Samir 2012.                                      plastooo@gmail.com

Prodanović Vanesa                                     vaneprod@yahoo.com

Rakić Lejla                                                     lejlarakic@gmail.com

Ramović Imelda 2012.                               Imellda@gmail.com

Rokvić Dragan

Sinanović Samir 2012.                               fotosamir@yahoo.com

Slavuljica Dejan                                           dejo@fabrika.com

Smajlović Merima                                       merima.smajlovic@gmail.com

Spahović Damir                                            damirspahovic@gmail.com

Spasojević Miodrag Štrika                        shtrika@bih.net.ba

Stojčić Bojan 2012.                                      stojcicboj@gmail.com

Suljkanović Adnan                                      dizajner_na_prodaju@yahoo.com

Sultanović Rešad 2015.                               sultanovicresad@gmail.com

Šaćiragić Almir                                             almirsaciragic@gmail.com

Šijuk Dejan                                                    shijuk@blic.net

Škorić Aleksandar                                        sasa@sasadesign.com

Teletović Alisa 2014.                                   mail@alisateletovic.com

Vidaković Saša                                             sasha@svidesign.com

Vitković Zlatko 2012.                                 zlajudin@hotmail.com

Vranić-Oksenfeld Jelena 2012.               jelena.oksenfeld@gmail.com

Zatrić Ajna                                                    bokanegra@gmail.com

Zec Hana                                                       hana@undo.net

Zekić Kenan                                                  zekici@bih.net.ba

Zlatar Ajna                                                    ajna@communis.ba

Zovko Gordan 2012.                                   gordan.zovko@gmail.com

Zulfikarpašić Amra                                     amrazu@bih.net.ba

Sarajevo100

http://www.sarajevo100.com/

Međunarodni pozivni projekat grafičkog dizajna

Sarajevo100 je međunarodni pozivni projekat koji organizuje Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo i Odsjek za umjetnost i dizajn Univerziteta Drzave Misuri, Springfild SAD.

U kontekstu obilježavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata, tridesetogodišnjice XIV zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i u znak sjećanja na 1992-1995. ratnu opsadu grada, preko 200 poznatih svjetskih i regionalnih, kao i perspektivnih grafičkih dizajnera, odazvalo se našem pozivu svojim kreativnim pogledom na zadatu temu Sarajevo100 (1914-2014). Projekat je obogaćen učešćem studenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i SAD.

Rezultat projekta je kolekcija od preko 250 plakata i video radova koja je tokom juna 2014. bila izložena u Galeriji Collegium artisticum, u julu 2014. u Vili Mediterranee u Marseju, u oktobru u gradu Morelia na Bijenalu plakata u Meksiku i 11. Golden Bee festivalu plakata u Moskvi, Rusija, a u novembru 2014. u Galerijama Odsjeka za umjetnosti i dizajn Univerziteta Države Misuri, Springfild SAD. Sarajevo100 izožba je gostovala u Krakowu tokom maja 2015. godine, a projekat je predstavljen i na FLUID Design ForumuSarajevo100 na Cetinju aprila 2015. i na  Skopje Poster festivalu novembra 2014.

Koordinatori projekta su: Čedomir Kostović za međunarodnu selekciju, Amra Zulfikarpašić za regionalnu selekciju, Dalida Karić-Hadžiahmetović za akademsku saradnju i Mila Melank za organizaciju u cjelini.

ULUPUBIH

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine. Nakon prekida rada od 1992. Udruženje je ponovo registrovano 1996. godine.

Asocijacija trenutno broji 265 članova u sekcijama: grafički dizajn, fotografija, enterijer, industrijski dizajn, modni dizajn, kostimografija i scenografija i teorija dizajna.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja.

Misija ULUPUBIH-a je unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.

Ciljevi Udruženja su:

– zaštita slobode umjetničkog stvaralaštva;

– zaštita ugleda i dostojanstva umjetničkog stvaralaštva u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna;

– adekvatna valorizacija bosansko-hercegovačke primijenjene umjetnosti i dizajna;

– zaštita autorskih prava i briga o realizaciji prava i obaveza umjetnika, zaštita djela likovne primijenjene umjetnosti i dizajna;

– osiguranje trajnog uticaja u kreiranju kulturne politike u BiH;

– zastupanje ideja humanizma i mira, a protiv rasne i nacionalne mržnje;

– aktivno uključivanje u društvene tokove i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

– pomoć u realizaciji i afirmacija stvaralačkih aktivnosti članova, popularizacija djelatnosti;

– usavršavanje članova, iniciranje ideoloških i stručnih pitanja u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna, organizovanje simpozijuma, stručnih predavanja, seminara, edukacijskih djelatnosti;

– upoznavanje javnosti sa radom svojih članova organizovanjem izložbi, prezentacija, javnih skupova, projekata, savjetovanja, inicijativa;

– razmjena iskustava i saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i svijetu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštiti moralnog integriteta umjetnika;

– pomoć u obezbjeđivanju osnovnih uslova za rad i napredak članova, te socijalna zaštita umjetnika;

– razvoj stvaralačkih i profesionalnih kvaliteta i uključivanje u aktuelne umjetničke tokove; praćenje zakona i drugih normativnih akata i iniciranje zakonodavnih rješenja u oblasti primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna.

ULUPUBIH

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom u Bosni i Hercegovini. Umjetnici su dobrovoljno udruženi radi ostvarivanja svojih profesionalnih prava i interesa, kao i zbog promocije i učešća u kulturnom, umjetničkom, javnom i političkom životu.

ULUPUBIH je osnovan 1954. godine. Nakon prekida rada za od 1992. Udruženje je ponovo registrovano 1996. godine.

Asocijacija trenutno broji 265 članova u sekcijama: grafički dizajn, fotografija, enterijer, industrijski dizajn, modni dizajn, kostimografija i scenografija i teorija dizajna.

Sloboda umjetničkog stvaralaštva u sigurnom, demokratskom, modernom društvu, u kome umjetnici ravnopravno utiču na kreiranje socijalnih i kulturnih trendova i politika, vizija je našeg Udruženja.

Misija ULUPUBIH-a je unapređenje, stimulacija i razvoj primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.

Ciljevi Udruženja su:

– zaštita slobode umjetničkog stvaralaštva;

– zaštita ugleda i dostojanstva umjetničkog stvaralaštva u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna;

– adekvatna valorizacija bosansko-hercegovačke primijenjene umjetnosti i dizajna;

– zaštita autorskih prava i briga o realizaciji prava i obaveza umjetnika, zaštita djela likovne primijenjene umjetnosti i dizajna;

– osiguranje trajnog uticaja u kreiranju kulturne politike u BiH;

– zastupanje ideja humanizma i mira, a protiv rasne i nacionalne mržnje;

– aktivno uključivanje u društvene tokove i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

– pomoć u realizaciji i afirmacija stvaralačkih aktivnosti članova, popularizacija djelatnosti;

– usavršavanje članova, iniciranje ideoloških i stručnih pitanja u oblasti primijenjene likovne umjetnosti i dizajna, organizovanje simpozijuma, stručnih predavanja, seminara, edukacijskih djelatnosti;

– upoznavanje javnosti sa radom svojih članova organizovanjem izložbi, prezentacija, javnih skupova, projekata, savjetovanja, inicijativa;

– razmjena iskustava i saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i svijetu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštiti moralnog integriteta umjetnika;

– pomoć u obezbjeđivanju osnovnih uslova za rad i napredak članova, te socijalna zaštita umjetnika;

– razvoj stvaralačkih i profesionalnih kvaliteta i uključivanje u aktuelne umjetničke tokove; praćenje zakona i drugih normativnih akata i iniciranje zakonodavnih rješenja u oblasti primijenjenih likovnih umjetnosti i dizajna.