Amila Smajović, predsjednica ULUPUuBiH

This image has an empty alt attribute; its file name is amila-1.jpg
Photo: Almin Zrno

Amila Smajović  je završila  Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine potom stekla diplomu akademskog grafičara na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu sa temom „Cosmos Noetos“- „Svijet vrijednosti“ 1988. godine. Magistrirala je grafiku na istoj Akademiji 2001. godine sa temom „Država Amila i svijet simbola“. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku za  komunikologija 2018. godine odbranila  je doktorsku tezu pod nazivom „Komunikacijaki simboli-studija slučaja bosanski ćilim.“ 

Na likovnoj umjetničkoj sceni prisutna je preko 30 godina.  Autor je značajnih  umjetničkih projekata od kojih izdvajamo:  Država Amila,  Poetika šare, Harmonija geometrije harmonijom niti i Kod-Dekod. Organizovala je preko trideset  samostalnih izložbi, a za svoj rad je dobila preko dvadeset nagrada u zemlji i inostranstvu od koji izdvajamo:

  • 2013. Grand prix, Tapiserija Stil života, Collegium Artisticum, Sarajevo, Stručni žiri ULUPUuBIH
  • 2012. Treća nagrada za tapiseriju Zapis o zemlji, Internacionalna izložba umjetnosti, zanastva i kreativnosti u Muskatu, Sultanat Oman u organizaciji Centra za islamsku historiju, umjetnost i kulturu IRCICA 
  • 2011. Prva nagrada za tekstil,Kolekcija Zeh nakit,Collegium  Artisticum, Sarajevo Stručni žiri ULUPUuBIH
  • 2009. Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog  naslijeđa, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, Bosne i Hercegovine
  • 2004.  Treća nagrada za skulpturu, Ponjava od kamena, Javni poziv  za izradu skulpture ispred Avaz biznis centra, Stručni žiri Avaza
  • 2003.  Prva nagrada za Nove Medije, Made in B&H, Collegium Artisticum, Sarajevo Stručni žiri ULUPUuBIH

Dugi niz godina se bavi proučavanjem  motiva, simbola i  istraživanjem  geometrijskog stila  na tradicionalnim bosanskim ćilimima. Objavila je  veliki broj tekstova o ovoj temi u referentnim časopisima a pojavila se i kao koautor u tri knjige. Učestvovala je na internacionalnim konferencijama i internacionalnim festivalima umjetnosti. Osnovala je  umjetničku radionicu koja se bavila tradicionalnim tkanjem i Udruženje za zaštitu bosanskog ćilima.

U periodu od 2010. godine do 2015. godine radila je kao docentica na Internacionalnom univerzitetu  u Sarajevu – IUS na odsjeku za Vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn.

Od 2015. godine  do danas radi kao freelancer a od 2019. godine obnaša funkciju predsjednice ULUPUuBIHa.

 Živi i radi u Sarajevu.

ZLOŽBA „UMJETNOST TEKSTILA“ DIZAJNERICE LJILJANE ŠAKOVIĆ-MUJAN

ZLOŽBA „UMJETNOST TEKSTILA“ DIZAJNERICE LJILJANE ŠAKOVIĆ-MUJAN

Dizajnerica Ljiljana Šaković-Mujan je u ponedjeljak 07.11.2022. godine u sklopu projekta “Umjetnost iz izloga” u Galeriji ULUPUBiH-a otvorila izložbu “Umjetnost tekstila” na kojoj je predstavila haljine, torbe i šalove dizajnirane na svojstven i unikatan način.

Galerija ULUPUBiH: Fotograf Almin Zrno, predsjednica Amila Smajović i dizajnerica Ljiljana Šaković Mujan

Naglasila je da različiti umjetnički pristupi oblikovanju tekstila daju veliku slobodu kreativnog izražavanja.

Ljubitelji umjetnosti, mode i dizajna mogu pogledati izložbu svakim radnim danom do 13.11.2022.

Kreativno oblikovanje tekstila je manipulacija direktno na tkanini. Različiti umjetnički pristupi oblikovanju tekstila daju veliku slobodu kreativnog izražavanja. Beskonačni oblici različitih intervencija na tekstilu posebno naglašavaju izgled površine u cilju dobijanja novih vizuelnih vrijednosti i novonastalih reljefnih izgleda tkanine. Zavisno od vrste i načina oblikovanja tekstila, dobijamo potpuno nove kreativne vrijednosti.

Ljiljana Šaković-Mujan diplomirana je produkt dizajnerica. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Članica je ULUPUBiH-a (Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine) i ima status istaknutog samostalnog umjetnika Kantona Sarajevo. Dobitnica je prve nagrade za modni dizajn na kolektivnoj izložbi ULUPUBiH-a u Sarajevu 2007. godine.

Grafički dizajn: Lela Begić Vuletić

Fotografije: Almin Zrno

Model: Narell

Tekst: Asja Kavgić

IZLOŽBA ISMETA BERBIĆA U GALERIJI ULUPUBIH U SKLOPU PROJEKTA „UMJETNOST IZ IZLOGA“

U sklopu projekta „Umjetnost iz izloga“ u ponedjeljak 31.10.2022. godine sa početkom u 18 časova u Galeriji ULUPUBiH-a biti će upriličeno otvaranje izložbe umjetnika Ismeta Berbića. Izložba će biti otvorena do 06.11.2022. i moći će se pogledati svakim radnim danom i subotom od 10 do 18 sati.

„Likovni svijet Ismeta Berbića zasniva se na istraživanju forme, njenom rastakanju i ponovnom konstituiranju. Ovi crteži pojedinačno i zajedno predstavljaju jedan dinamičan proces, u kome se umjetnik uvijek iskušava kao na početku svijeta, na bezobličju bjeline, kao praiskonske svemirske pustinje, on ostavlja jasne tragove, koji pokušavaju ovjeriti postojanje bića što nastoji dokučiti smisao.

Pišući, komponirajuću i slikajući mi ostavljamo otiske. Tragove jedne od mirijada ljudskih jedinki u vječitoj i veličanstvenoj drami postojanja.“ Mile Stojić

Ismet Berbić rođen je 1949. godine. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu odsjek za grafički dizajn. Kao grafički dizajner učestvovao je u brojnim projektima iz ove oblasti, te je više puta nagrađivan za svoj rad. U prijeratnom periodu obnašao je funkciju direktora SARS-a (Svjetlost Sarajevo design studija). Posljednjih 10 godina se bavi slikarstvom. Živi i radi u Sarajevu.

Autor teksta: Asja Kavgić

IZLOŽBA “UNIKATNE KERAMIKE” U SKLOPU PROJEKTA “UMJETNOST IZ IZLOGA” U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO

IZLOŽBA “UNIKATNE KERAMIKE” U SKLOPU PROJEKTA “UMJETNOST IZ IZLOGA” U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO

Izložba “Unikatne keramike” u sklopu projekta “Umjetnost iz izloga” Galerije Ulupubih održana je u utorak, 20.09.2022. godine sa početkom od 14 sati u Galeriji opštine Novi Grad Sarajevo. Izložba je trajala od 20.09.-30.09.2022. godine,a za posjetioce je bila otvorena svakim radnim danom od 10-15 sati.

Na izložbi su se predstavile keramičarke:

Bojana Mikulić

Halida Emrić

Maja Žmukić

Lejla Ćehajić

Keramika ili pečena glina na prostorima Bosne i Hercegovine koristila se još u doba

Neolita 5.000 g.p.n.e. Butmirska kultura je poznata u svijetu po svojim keramičkim

posudama koje se ubrajaju u remek djela dekorativne umjetnosti. Danas se samo

rijetki umjetnici bave izradom keramike.

Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i

Hercegovini među svojim članovima ima sjajnu grupu umjetnica koje su izabrale

keramiku za svoj umjetnički izraz. Svaka ponaosob pokazala je različite pristupe u

odabiru tema kao i tehničku raznolikost prilikom oblikovanja predmeta. Tako se među

njihovim umjetničkim predmetima mogu pronaći skulpture od keramike, unikatne

zdjele i tanjiri kao i keramički nakit.

Izložbu organizuje:

GALERIJA ULUPUBiH

Koševo 7, Sarajevo

Autor projekta i izložbe:

Amila Smajović

Koordinator izložbe i postavka:

Agdal Nuhanović

Dizajn i fotografija:

Agdal Nuhanović

Autor teksta:

Asja Kavgić

Instalacija Zorana Lešića “Look back”

Instalacija Zorana Lešića “Look back”

U obnovljenoj Galeriji ULUPUBiH-a 23.09.2022. godine svečano je otvorena izložba instalacija Zorana Lešića “Look Back”.

Uvodnim riječima o samom projektu “Umjetnik u izlogu” i projektu obnavljanja Galerije, izložbu je otvorila predsjednica Udruženja ULUPUBiHa Amila Smajović. Među prisutnim zvanicama, kolegama, ljubiteljima umjetnosti i prijateljima, izložbi je prisustvovao i uveličao je Ministar kulture i sporta KS Samir Avdić.

Dirljivim govorom o samom nastajanju fotografija u periodu između 1991. i 2021. godine, životu i djelu koje predstavlja samo dio foto priče, govorio je autor, glumac i fotograf Zoran Lešić.

Fotografije prikazuju kratki osvrt na neke od projekata koje je Zoran Lešić stvarao u posljednjih 30 godina. Zoranovi fotografski radovi su usko povezani sa scenskom umjetnošću, a njihova bit proizlazi iz Zoranovog interesa za istoriju slikarstva, a metod kreiranja iz strasti prema teatru.

Zoran Lešić je rođen je 1953. na Svjetski dan pozorišta. Diplomirao 1976. godine Scensku umjetnost i glumu na sarajevskom Filozofskom fakultetu i od tada pa do polovine 1993. radio je u Kamernom teatru 55. Kao specijalista za rekonstrukciju mjesta ratnih zločina, osim za MKSJ, radio je za više međunarodnih sudova i tribunala u Kambodži, Ruandi, DR Kongu i Centralnoj Afričkoj Republici. Držao treninge za Interpolove istražitelje ratnih zločina u Francuskoj i Tanzaniji. Sarađivao sa Specijalnim Tribunalom za Libanon i EUROPOL-om.

Predavao fotografiju u Američkoj školi i Britanskoj školi Den Haag. Održao je predavanje o umjetnosti u opkoljenom Sarajevu na američkom univerzitetu St.Thomas – Mineapolis. Zoran Lesic

Fotografije: Ismar Žalica

Autor teksta: Asja Kavgić